Cautare avansata
VoluntarEuropean.ro
TINAPSE
Portal NONFORMALII.RO
Diseminare.ro
Lume Buna
StiriONG
Blogunteer.ro
Mai sunt -17700 zile pana la urmatorul termen limita
Home Harta site Contact AN Lista evenimentelor

Ciclul de viata a proiectului

Etapa de pregatire:

Ce face candidatul

 1. Identifica problema, face analiza de nevoi, indentifica grupul tinta si tema proiectului.
 2. Identifica surse de finantare adecvate pentru ideea de proiect.

In cazul in care programul Tineret in Actiune este o astfel de sursa :

 1. Analizeaza specificul finantatorului si se familiarizeaza cu site-ul, Ghidul Programului si Apelul National la Propuneri de Proiecte (documente disponibile in sectiunea  Formulare si Documente / Documente dosar candidatura). Identifica actiunea cea mai potrivita pentru ideea de proiect.
 2. Identifica parteneri si ii implica in toate etapele ulterioare.
 3. Initiaza formarea echipei (si la nivel de organizatie, dar si la nivel de parteneriat).
 4. Stabileste scopul si obiectivele.
 5. Dezvolta planul de activitati ce vor fi desfasurate.
 6. Identifica rezultatele vizate si instrumentele de evaluare a acestora, face un plan de diseminare si exploatare a rezultatelor
 7. Poate efectua o analiza SWOT sau o analiza a riscurilor si a modului in care pot fi acestea gestionate.
 8. Completeaza formularul de candidatura si bugetul (formularul este disponibil in sectiunea  Formulare si Documente / Documente dosar candidatura).
 9. Verifica daca dosarul de candidatura corespunde tuturor criteriilor de eligibilitate si calitate (pe baza fiselor disponibile sectiunea  Formulare si Documente / Documente procesul de selectie).
 10. Trimite dosarul de candidatura catre Agentia Nationala.
 11. Anunta partenerii cu privire la rezultatele selectiei (la primirea acestora).
 12. Daca proiectul este aprobat - completeaza si trimite contractul de finantare si participa la modul de formare pentru Management de Proiect.
 13. Daca proiectul este respins - poate sa refaca dosarul de candidatura pe baza comentariilor evaluatorilor si il redepune la termenul urmator.

Optional, dar recomandabil:
- solicita consultanta din partea responsabililor de actiune ai Agentiei Nationale (datele lor de contact le gasiti aici) si/sau
- participa la cursuri de formare pentru Scrierea Propunerii de Finantare sau pe alte teme organizate de Agentia Nationala sau de reteaua nationala de formatori Tineret in Actiune (mai multe informatii gasiti in sectiunea Initiative ale tinerilor/ Oportunitati de formare). 

 

Ce face Agentia Nationala

 1. Inregistreaza dosarul de candidatura.
 2. Trimite o confirmare de primire a dosarului.
 3. Efectueaza verificarea criteriilor de eligibilitate (conform fiselor disponibile sectiunea  Formulare si Documente / Documente procesul de selectie).
 4. Trimite o scrisoare de respingere catre candidatii care nu au indeplinit toate conditiile de eligibilitate.
 5. Efectueaza evaluarea calitativa (pentru obiectivitate - fiecare proiect este evaluat de doi experti independenti, din afara Agentiei). Fisa de evaluarea calitativa este disponibila in sectiunea  Formulare si Documente / Documente procesul de selectie).
 6. Efectueaza verificarea capacitatii financiare.
 7. Calculeaza bugetul pentru proiectele propuse spre finantare catre Comitetul de Selectie.
 8. Organizeaza intalnirea Comitetului de Selectie care trimite spre aprobare directorului Agentiei Nationale tabelele cu rezultatele selectiei.
 9. Trimite scrisorile de aprobare/respingere insotite de comentariile evaluatorilor externi.
 10. Trimite contractul catre beneficiari. Formatul de contract si anexele sale sunt disponibile la sectiunea Formulare si Documente / Contracte si anexe.
 11. Face demersurile necesare pentru semnarea contractului si trimiterea primei transe de plata (avansul).
 12. Organizeaza modulul de formare pentru Management de Proiect.

 

Etapa de implementare:

Ce face beneficiarul

 1. Reanalizeaza candidatura luand in considerare comentariile evaluatorilor externi.
 2. (Re)planifica impreuna cu partenerii implementarea activitatile proiectului (daca este cazul).
 3. Organizeaza vizita de planificare in avans (daca este prevazuta).
 4. Stabileste responsabilitatile concrete (atat in echipa proprie de proiect, cat si in parteneriat).
 5. Recruteaza participantii  (impreuna cu partenerii).
 6. Desfasoara activitatile prevazute in propunerea de proiect si urmareste obtinerea rezultatelor planificate.
 7. Implementeaza strategia de diseminare si exploatare a rezultatelor.
 8. Tine legatura cu responsabilul de actiune din cadrul Agentiei Nationale ori de cate ori este cazul.
 9. Desfasoara urmatoarele tipuri de activitati continue:
  1. Comunicare cu partenerii si informare cu privire la aspectele prevazute de contract (inclusiv cele financiare).
  2. Promovare a proiectului.
  3. Evaluare.
  4. Gestiune a documentelor necesare la raportul final.

 

Ce face Agentia Nationala

 1. Activitati de monitorizare de la birou - desk monitoring.
 2. Vizite de verificare sau de monitorizare  la fata locului (pe baza unui esantion de proiecte).
 3. Acorda suport continuu beneficiarilor.

 

Etapa de finalizare:

Ce face beneficiarul

 1. Analizeaza impactul proiectului - interpretarea datelor; concluzii preliminare pentru raportul narativ; concluzii preliminare pentru abordarea follow-up-ului.
 2. Intocmeste raportul narativ cu specificarea indicatorilor/indicilor de evaluare - respectarea documentatiei specificate de finantator; relatarea desfasurarii proiectului cu respectarea structurii de proiect; evidentierea indicatorilor.
 3. Intocmeste raportul financiar - efectuarea si finalizarea gestiunii financiare; clarificarea eventualelor neajunsuri financiar-contabile; intocmirea evidentei financiar-contabile a proiectului; colectarea justificativelor de plata.
 4. Trimite rapoartele catre Agentia Nationala si comunica cu aceasta pentru eventualele completari. Formatul de raport final este anexa la contract si este disponibil in sectiunea Formulare si Documente / Contracte si anexe.
 5. Organizeaza activititati de follow-up - rezultate pentru continuare; planul de continuare; atragere noi parteneri/finantatori.

 

Ce face Agentia Nationala

 1. Inregisteaza dosarul de raport final.
 2. Realizeaza evaluarea narativa.
 3. Realizeaza evaluarea financiara.
 4. Trimite ultima transa de plata aferenta soldului sau, dupa caz, emite nota debit.
 5. Efectueaza vizite de verificare/audit (pe baza unui esantion de proiecte).
NONFORMALII.RO
ANPCDEFP
Programul de invatare pe tot parcursul vietii
Eurodesk
Europass
Portalul Student Erasmus

ANPCDEFP se muta in casa noua!
Leader 2B & Mentor 2B
click pentru toate stirile
Comunicat final proiect "The key to success"
Tineri Voluntari pentru natura...la final!
In perioada 21 - 29 Octombrie 2013, Asociatia Together Romania alaturi de partenerii sai din Italia,...
click pentru toate stirile
propune o stire

nonformalii.wordpress.com
euparticip.wordpress.com
includere.wordpress.com
De unde doriti sa aflati informatii despre proiecte (sau activitati din proiecte) Tineret in Actiune?